BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC HỘI THẢO THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

2022-11-30 22:09:03

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC HỘI THẢO THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ  TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

Ngày 30/11/2022 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số trong Khu công nghiệp. Tham dự Hội thảo có Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Chợ Mới, Mobifone Bắc Kạn, BIDV Bắc, Lãnh đạo và cán bộ làm công tác chuyển đổi số của các doanh nghiệp trong KCN cùng toàn thể công chức, viên chức Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Ứng dụng chuyển đổi số đã và đang thực hiện tại một số đơn vị trên toàn tỉnh đặc biệt là ứng dụng quản lý về lao động, quản lý về phòng cháy chữa cháy và quản lý về một số di tích lịch sử văn hóa.

Untitled (2) Đồng chí Hoàng Văn Khởi phát biểu khai mạc Hội thảo

Với vai trò quản lý nhà nước trong khu công nghiệp việc ứng dụng chuyển đổi số vào các nội dung quản lý xây dựng, quy hoạch hạ tầng KCN, quản lý đầu tư, lao động, môi trường, phòng cháy, quản lý cây xanh, camera giám sát, các hợp đồng điện tử,… sẽ mang lại hiệu quả, lợi ích cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong KCN.

Tại hội thảo Mobifone Bắc Kạn đã giới thiệu tổng quan về công nghệ chuyển đổi số đến các doanh nghiệp, đơn vị; Hệ sinh thái giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông, như hệ giải pháp viễn thông cơ bản, hệ sinh thái giải pháp quản trị doanh nghiệp… Đồng thời, đánh giá kết quả đã thực hiện trong quá trình đồng hành với một số doanh nghiệp, địa phương trong thời gian vừa qua.

Untitled-2                    Tại Hội thảo các đại biểu tải tài liệu bằng cách quét QRcode

Đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn, các giải pháp, mô hình phù hợp sẽ giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện hiệu quả trong lộ trình chuyển đổi số. Tại hội thảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chia sẻ những khó khăn, thách thức bước đầu trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh.

Untitled-6                                                                Toàn cảnh Hội thảo

Kết thúc hội thảo ông Hoàng Văn Khởi, Phó trưởng Ban Phụ trách, Ban Quản lý các KCN nhấn mạnh chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư  làm trung tâm. Trong thời gian tới đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị tư vấn và Mobifon Bắc Kạn tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý cũng như các doanh nghiệp trong KCN công tác đào tạo, hướng dẫn chuyển giao cho lực lượng tham gia vào quá trình thực hiện Chuyển đổi số; bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo  điều kiện cho các đơn vị, Doanh nghiệp đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

Thanh Giang