Kiểm tra thực tế vị trí thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạng mục san nền phần diện tích còn lại Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - giai đoạn I

2022-11-17 19:09:59

        Ngày 16 tháng 11 năm 2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan tổ chức kiểm tra thực tế vị để hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạng mục san nền phần diện tích còn lại Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - giai đoạn I

        Diện tích đề xuất thực hiện dự án để hoàn thiện Khu Công nghiệp Thanh Bình theo quy hoạch là 13,89 ha, phần diện tích này nằm trong quy hoạch phân khu chức năng Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn I.

Hieu-1 

Đoàn khảo sát đi thực tế tại các vị trí lô đất

Hieu-2 

Đoàn khảo sát xem vị trí thực hiện dự án tại bản đồ

        Sau khi khảo sát thực tế, thảo luận các đề xuất đầu tư, các thành viên trong đoàn khảo sát nhất trí cao các các hạng mục đề xuất đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Đồng thời, đánh giá sau khi hoàn thiện hạng mục đầu tư này Khu công nghiệp sẽ giúp thu hút thêm đầu tư các dự án công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo điều kiện cho hàng nghìn người lao động tại địa phương có công việc ổn định ngay tại quê hương; thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, là cơ sở để thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới.

Ma Doãn Hiệu – Đặng Xuân Tùng