Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh BắcKạn tăng cường cung cấp thông tin để phục vụ ngày càng tốt hơn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư phát triển công nghiệp vào khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn

2022-08-25 09:44:50

       Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và thông tin như vũ bão đã và đang thổi thêm luồng gió mới vào sự phát triển công nghiệp thông tin tỉnh Bắc Kạn nói chung và Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn nói riêng, theo đó các đơn vị địa phương hầu hết đã thành lậpTrang/Cổng thông tin điện tử để cung cấp thông tin tổng hợp cho cộng đồng người dân và doanh nghiệp theo quy định của pháp Luật.

       Căn cứ vào các quy định hiện hành, ngày 22/8/2022 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn đã  ban hành Quyết định số 58/QĐ-BQL thành lập Trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn với tên miền truy cập trên Internet là https://bqlkcnbackan.gov.vn

 ANH-TRU-SO-BQL Ảnh Trụ sở làm việc Ban Quản lý các kCN tỉnh Bắc Kạn

       Trang TTĐT Ban Quản lý là cơ quan thông tin của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn, cung cấp thông tin chính thức cho người dân, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong Khu công nghiệp của tỉnh Bắc Kạn và cả nước về những chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Ban Quản lý các KCN tỉnh về tỉnh hình phát triển khu công nghiệp trong tỉnh, tình hình phát triển kinh tế-xã hội và các lĩnh vực khác. Ban Quản lý sẽ thường xuyên tăng cường cung cấp các thông tin về quy hoạch, các chương trình xúc tiến đầu tư, các chính sách ưu đãi khi đầu tư cũng như việc đơn giản hóa các hồ sơ thủ tục hành chính vào khu công nghiệp để giới thiệu cho nhà đầu tư mở rộng cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh Bắc Kạn có thế mạnh như: Ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản gắn với vùng nguyên liệu; ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản với sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tiết kiệm tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường; ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng không nung...

anh-nha-may-kim-an-an Ảnh Nhà máy sản xuất đá thạch anh - KCN Thanh Bình

       Với phương châm kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào các KCN tỉnh Bắc Kạn tham gia sản xuất kinh doanh, tạo gia giá trị thặng dư, đồng thời giải quyết lao động việc làm cho người dân, đóng góp cho ngân sách địa phương. Trong thời gian tới Ban Quản các KCN tiếp tục đề xuất quy hoạch, đầu tư mở rộng các KCN với diện tích hơn 500ha để thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp./.

Tác giả: H&G