Cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh cho Công ty CP rượu bia - nước giải khát Bắc Kạn

2022-08-25 10:10:20

GPDieu-chinh-xay-dung-CT-Ruou 

       Ngày 25/8/2022 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn đã cấp Giấy phép xây dựng điều chỉnh các công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất rươụ men lá truyền thống tại KCN Thanh Bình cho Công ty Cp Rượu, bia và nước giải khát Bắc Kạn, tổng diện tích xây dựng khoảng 3.408m. Dự án án sau khi vào hoạt động hứa hẹn mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và Khu công nghiệp tỉnh nhà./.

Tác giả: T&G