KHAO SÁT THỰC ĐỊA LẬP PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

2022-09-05 23:11:44

      Để tiếp tục đề xuất lập phương án phát triển khu công nghiệp tích hợp vào quy hoạch tỉnh giai đoạn từ năm 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tính khả thi; ngày 5/9/2022, đồng chí Hoàng Văn Khởi – Phó Trưởng ban phụ trách BQL các KCN và đơn vị tư vấn đã khảo sát và xem xét vị các trí để đề xuất vào Quy hoạch phát triển Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tại các xã thuộc địa bàn huyện Chợ Mới.

    Khao-sat-KCN

       Kết thúc buổi khảo sát,ông Hoàng Văn Khởi – Phó trưởng phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệphoan nghênh những nỗ lực, cố gắng của nhà đầu tư đã đồng hành cùng Ban Quản lý các KCN khảo sát, tư vấn các phương án khả thi phát triển khu công nghiệp cho giai đoạn tiếp theo. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Ban quản lý khu công nghiệp sẽ tiếp tục đề xuất phương án phát triển khu công nghiệp báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050.

 

Tác giả: Đặng Xuân Tùng