Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác PCCC, CNCH

2022-09-12 14:08:24

       Ngày 12/9/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Anh-1-phong-chay-sep-khoi

 Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình với sự tham gia của đại diện các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

       Theo báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC, CNCH. Công tác huấn luyện nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng trình độ cho cán bộ, chiến sĩ công an, cảnh sát và các lực lượng PCCC, CNCH cơ sở, chuyên ngành, dân phòng được tổ chứ chàng năm. Việc đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện PCCC, CNCH được quan tâm, đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về PCCC, CNCH tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân được thực hiện thường xuyên, góp phần huy động sức mạnh toàn dân trong công tác PCCC và CNCH.

       Tại Hội nghị cùng đánh giá việc bố trí lực lượng và hoạt động CNCH của lực lượng PCCC; nguyên tắc, quan hệ phối hợp, bảo đảm điều kiện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

       Trong thời gian qua, tại Khu Công nghiệp Thanh Bình, tỉnh BắcKạn, công tác PCCC và CNCH đã được triển khai thực hiện tốt ngay từ khâu thực hiện các biện pháp phòng tránh nên thời gian qua không phát sinh các trường hợp mất an toàn về PCCC. Một trong những yếu tố làm nên thành công trong công tác PCCC tại KCN đó là vận động, giám sát các doanh nghiệp sản xuất thực hiện nghiêm túc, an toàn, đảm bảo đúng các quy định về công tác PCCC. Hàng năm, việc thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH sẽ là căn cứ và là tiêu chí để đánh giá thi đua tại các doanh nghiệp trong KCN.

Anh-2-phong-chay (1) 

         Công ty Le chen wood Việt Nam tổ chức huấn luyện PCCC, CNCH cho đội PCCC cơ sở

Anh-3-phong-chay            Diễn tập phương án chữa cháy, CNCH tại Công ty CP Đầu tư Govina

       Bên cạnh đó, Ban Quản lý các KCN cũng phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng mô hình, cách thức tổ chức Đội PCCC chuyên ngành phù hợp với thực tế. Trong thời gian tới, Ban Quản lý các KCN sẽ tiếp tục chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH trong KCN.

Tác giả: Văn Khởi