ỨNG DỤNG I-SPEED ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG 4G

2024-06-17 13:53:12

        Ngày 10/6/2024 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 749/STTTT-CNTT-BCVT phối hợp tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G. Công cụ i-Speed cho phép người sử dụng (người dân/tổ chức/doanh nghiệp) tự đo tốc độ, đánh giá chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng mọi thời điểm, trên cơ sở dữ liệu thu thập được các doanh nghiệp sẽ đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng để cung cấp chất lượng dịch vụ phù hợp với nhu cầu đáp ứng phát triển kinh tế số, chuyển đổi số của tỉnh Bắc Kạn;

       Ban Quản lý các KCN thông tin để công chức, viên chức, đoàn thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng tự cài đặt và sử dụng công cụ i-Speed, đồng thời tham gia hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng công cụ i-Speed để đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ Internet di động 4G./.

749---STTTT-tuyen-truyen-su-dung-ung-dung-i--Speed-de-nang-cao-chat-luong-dich-vu-di-dong-4G 

Thanh Giang