ĐỀ NGHỊ LÀM RÕ E-SHDT - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM LIÊN

2024-06-18 08:23:13

Ngày 17/6/2024 Ban Quản lý các KCN ban hành Văn bản số 225/BQL-VP đề nghị Công ty TNHH Thương mại Kim Liên làm rõ những nội dung được yêu cầu trong Công văn số 106/CV-AP ngày 17/6/2024 của Công ty TNHH An Phú BKA (có văn bản kèm theo) trước 17 giờ ngày 20/6/2024 trên hệ thống website: http://muasamcong.mpi.gov.vn của Hệ thống đấu thầu điện tử - Bộ kế hoạch và đầu tư.

Chi tiết tại 225-BQL-Van-ban-de-nghi-lam-ro 

Đỗ Nhung