ĐỀ NGHỊ LÀM RÕ E-HSDT - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ASIA THĂNG LONG

2024-06-18 08:29:50

Ngày 17/6/2024 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn có Công văn số 226/BQL-VP về việc đề nghị làm rõ E-HSDT Công ty Cổ phần Phát triển ASIA Thăng Long rõ những nội dung được yêu cầu trong Công văn số 107/CVAP ngày 17/6/2024 của Công ty TNHH An Phú BKA (có Văn bản kèm theo) 
trước 17h ngày 20/6/2024 trên hệ thống website: http://muasamcong.mpi.gov.vn của Hệ thống đấu thầu điện tử - Bộ kế hoạch 
và đầu tư.

Chi tiết tại: 226-BQL-VB-LAM-RO-HSDT-THANG-LONG 

Thanh Giang