HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA; NGHIỆP VỤ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2024

2024-06-25 14:10:53

Ngày 19/6/2024 tại Hội trường Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã riễn ra Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra; nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024. Tham dự và báo cáo tại Hội nghị gồm có các đồng chí: Bế Ngọc Huấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Đỗ Xuân Dũng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Thanh Tra tỉnh; Nguyễn Đình Chính, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Thanh Tra tỉnh; các đồng chí là Thanh tra viên cấp tỉnh.

Thanh-tra-1 

Đ/c Bế Ngọc Huấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Về phía các đại biểu tham dự Hội nghị gồm; đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố; Lãnh đạo, công chức làm công tác thanh tra và công chức tham mưu công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư của UBND các huyện, thành phố.

Thanh-tra-2 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu đã nghe các báo cáo viên triển khai các nội dung về nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư về giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo: Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp Công dân; Luật Khiếu nại số 02/2011/QH14 ngày 11/11/2011; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo số 25/2018/QH14; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo…

Sau khi các văn bản được giới thiệu tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi hết sức sôi nổi các tình huống có đơn thư, khiếu nại tố cáo và phân loại xử lý đơn thư thực tế đã xảy ra tại các đơn vị địa phương. Đồng thời trao đổi những tình huống chưa có hướng dẫn cụ thể của văn bản để triển khai thực hiện.

Bế mạc Hội nghị đồng chí Bế Ngọc Huấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã chia sẻ đây là Hội nghị hết sức quan trọng đối với các đơn vị địa phương thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hội nghị đã trang bị kiến thức và nghiệp vụ thanh tra tới các đồng chí thực hiện công tác này và mong rằng các đơn vị giải quyết triệt để, thấu tình, đạt lý, đúng quy định của pháp luật góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn của công tác này.

Thanh Giang