Đoàn công tác Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn trao đổi công tác chuyên môn tại Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá

2024-06-26 13:53:07

Ngày 22/6/2024, Đoàn công tác của Ban Quản lý các khu công nghiệp do đồng chí Hà Sỹ Thương Phó Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác làm việc với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá về trao đổi kinh nghiệm công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông và đi thăm một số doanh nghiệp tại khu kinh tế. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Tuấn Tự Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá cùng các trưởng, phó phòng chuyên môn nghiệp vụ, Văn phòng Ban Quản lý.

Tại Buổi làm việc đồng chí Hà Sỹ Thương đã trao đổi về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024 và tình hình phát triển khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn đặc biệt là công tác quy hoạch các khu công nghiệp cũng như các chính sách thu hút ưu đãi đầu tư phát triển khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, cơ chế chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của tỉnh.

1-nghi-son 

Hình ảnh ông Hà Sỹ Thương Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn  phát biểu tại buổi làm việc

Ông Bùi Tuấn Tự,  Phó Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại buổi làm việc về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 đối với công tác cải cách hành chính tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban 60 thủ tục, trong đó 39/60 thủ tục cắt giảm thời gian giải quyết so với quy đinh; 58/60 thủ tục đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công một phần và toàn trình theo quy định. Theo công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính Ban Quản lý xếp thứ 06 năm 2023 (02 năm liên tiếp xếp loại xuất sắc).

Về chuyển đổi số, Ban Quản lý đã thực hiện về nhận thức số xây dựng chuyên mục, đặt banner tuyên truyền về chuyển đổi số trên Cổng, Trang thông tin điện tử http://nghison.thanhhoa.gov.vn;  Hạ tầng số hệ thống mạng LAN, internet được nâng cấp, bảo trì thường xuyên, đạt tỷ lệ 01 máy tính/cán bộ công chức, 100% máy tính được kết nối mạng internet; Chính quyền số Ban Quản lý quan tâm ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành như: Phần mềm quản lý hồ sơ công việc, phần mềm một cửa điện tử;phần mềm theo dõi nhiệm vụ; ứng dụng chữ ký số; hệ thống phòng họp trực tuyến.

Đối với Khu kinh tế Nghi Sơn: là 01 trong 08 KKT ven biển trọng điểm của cả nước có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng cả về phát triển kinh tế - xã hội lẫn quốc phòng an ninh

Đối với Khu công nghiệp: Theo quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ Thanh Hoá được quy hoạch 19 khu công nghiệp, trong đó tiếp tục thực hiện 08 KCN theo quy hoạch được duyệt tổng diện tích 1.424,2ha và phát triển mới 09 KCN với tổng diện tích 2.281,5ha; sau năm 2023 phát triển mới thêm 02 KCN với diện tích 872ha.

2-nghi-son 

 Hình ảnh ông Bùi Tuấn Tự Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại buổi làm việc

Qua buổi làm việc này, hai bên đã tập trung trao đổi kinh nghiệm chuyên môn về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, công tác bộ phận một cửa và một của liên thông và công tác lập, quản lý, thực hiện quy hoạch phân khu chức năng trong khu công nghiệp; thu hút, cấp phép đầu tư và quản lý bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp; các chính sách về thu hút đầu tư. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn hi vọng trong thời gian tới Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá và Ban Quan lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn sẽ quan tâm cùng nhau trao đổi thông tin, học hỏi lẫn nhau về công tác chuyên môn, những định hướng chiến lược, cơ chế chính sách mới đối với hoạt động đầu tư, quy hoạch để phát triển khu công nghiệp.

Một số hình ảnh trao đổi kinh nghiệm công tác chuyên môn

3-nghi-son 

4-nghi-son 

                                                             5-nghi-son 

Ngọc Hà