ĐỀ NGHỊ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM LIÊN CUNG CẤP TÀI LIỆU ĐỂ ĐỐI CHIẾU E-HSDT

2024-06-27 10:48:05

Ngày 26/6/2024 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 242/BQL-VP đề nghị Công ty TNHH Thương mại Kim Liên cung cấp tài liệu cấp bản gốc hồ sơ tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực kinh nghiệm năng lực kỹ thuật để đối chiếu với các thông tin nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT trên mạng đấu thầu Quốc gia, xác định tính trung thực của E-HSDT. Trường hợp các thông tin đã kê khai trên mạng đấu thầu đấu thầu Quốc gia có sự sai khác so với hồ sơ tài liệu gốc do nhà thầu cung cấp thì được đánh giá là nhà thầu kê khai không trung thực (sẽ bị coi là có hành vi gian lận quy định tại điểm c Mục 4.4E-CDNT của E-HSMT) và xử lý theo quy định của Luật đấu thầu.

Chi tiết tại: Van-ban-gui-Kim-lien-1 

Đỗ Nhung