THẨM ĐỊNH KẾT QỦA LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU MUA SẮM XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

2024-06-28 07:50:39

Ngày 27/6/2024 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 244/BQL-CMNV về thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung cho Ban Quản lý các KCN tỉnh. Theo đó, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đềnghị Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt công trình Bắc Kạn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn (Có hồ sơ dự thầu và báo cáo đánh giá E-HSMT kèm theo). Chi tiết tại: 244-BQL-tham-dinh-kq-lua-chon-nha-thau-goi-thau-mua-sam-xe-o-to-27-6-2024 

Bao-cao-danh-gia-E-HSDT 

Thanh Giang