CHI ĐOÀN ĐOÀN THANH NIÊN BAN QUẢN LÝ CÁC KCN SÔI NỔI RA QUÂN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DịCH “LÀM CHO THế GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2022”

2022-09-22 15:38:10

        Sáng 22/9/2022, Chi đoàn BQL các KCN phối hợp cùng chính quyền BQL các KCN cùng với các doanh nghiệp trong KCN tổ chức ra quân hưởng ứng chiến dịch“Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.

T

rong buổi ra quân các đoàn viên, thanh niên cùng nhau tham gia trồng cây, hoa tạo cảnh quan môi trường Khu công nghiệp Thanh Bình, quét dọn vệ sinh môi trường, phát quang mái taluy và thu gom rác dọc theo các tuyến đường trong Khu công nghiệp

 Một số hình ảnh của hoạt động

anh-Tung-1

       

a-Tung-2a-tung-gep-77 hieu  

        Hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động của lực lượng đoàn viên thanh niên BQL trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp hơn; biểu thị sự quyết tâm bảo vệ môi trường của tuổi trẻ, tạo ra phong trào hành động thiết thực vì môi trường; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết trong thanh niên, tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thể hiện tính tiên phong của tuổi trẻ, giải quyết những công việc thiết thực của đơn vị, góp phần tạo không gian xanh – sạch – đẹp và “Làm cho thế giới sạch hơn”.

Tg: Đặng Xuân Tùng