Triển khai mức lương cơ sở theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP

2024-07-05 09:41:40

Ngày 02/7/2024, Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn có Văn bản số 1357/STC-QLNS triển khai thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ vể quy định mức lương cơ sở và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Ban Quản lý các khu công nghiêph triển khai tới công chức, viên chức được biết và thực hiện.

Chi tiết tại: 1357-STC-CV-trien-khai-luong-co-so-moi-2024-1 

Ngọc Hà