KHỐI THI ĐUA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHỆP CÁC TỈNH TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG ƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

2024-07-08 15:55:43

        Sáng ngày 05/7/2024, Khối thi đua Ban Quản lý khu công nghiệp các tỉnh Trung du và miền núi Phía Bắc đã tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 tại tỉnh Bắc Giang. Tham dự hội nghị có đầy đủ 07 thành viên của khối bao gồm Ban Quản lý các Khu công nghiệp thuộc các tỉnh: Bắc Kạn, Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái và Phú Thọ.

        Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2024 và Quy chế hoạt động của khối thi đua Ban Quản lý các khu công nghiệp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Trong 6 tháng đầu năm các đơn vị trong Khối thi đua đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh uỷ, HĐND và UBND các tỉnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của các Ban Quản lý các KCN theo kế hoạch đã đề ra và đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư FDI và DDI; rà soát, hoàn thiện và điều chỉnh quy hoạch KCN theo tình hình thực tế tạo tiền đề để thu hút đầu tư; Bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng cho mọi loại hình doanh nghiệp, các vướng mắc, khó khăn của nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án đều được giải quyết dứt điểm …

1-Bac-Giang 

Toàn cảnh Hội Nghị

2-Bac-Giang 

Ông Hoàng Văn Khởi, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại Hội Nghị

        Tại Hội nghị các thành viên trong khối đã thống nhất Quy chế hoạt động của Khối và trao đổi nhiều ý kiến, bài học kinh nghiệm thiết thực, quý báu trong công tác quản lý, phát triển các Khu công nghiệp. Hội Nghị đã ghi nhận các ý kiến của các thành viên trong khối để hoàn thiện báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

 Đỗ Nhung