HƯỚNG DẪN GỬI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA ỨNG DỤNG ZALO

2024-07-10 09:09:07

Để thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể sử dụng trang Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn để gửi thông tin phản ánh kiến nghị cho các cấp có thẩm quyền về thủ tục hành chính, Ban Quản lý các KCN đăng tải hướng dẫn gửi phản ánh, kiến nghị về TTHC tại phụ lục:  PHU-LUC-I-HUONG-DAN-GUI-PHA-ANH-KIEN-NGHI-VE-TTH-C-QUA-UNG-DUNG-ZALO

Thanh Giang