Khảo sát vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch khu công nghiệp

2022-10-17 11:23:49

        Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 532/VP-GTCNXD  ngày 06/10/2022 về việc thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về rà soát bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo, đồng chí Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng Ban phụ trách đã trực tiếp cùng Phòng quản lý chuyên môn nghiệp vụ đi khảo sát các vị trí tại huyện Bạch Thông, thành phố Bắc Kạn và huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn.

        Khảo sát tại các xã thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Vị trí này dự kiến có tuyến đường cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng đi qua, gần trạm điện như vậy sẽ rất thuận lợi và có khả năng xây dựng được khu công nghiệp. Qua khảo sát có một số hộ dân đang sinh sống thưa thớt, diện tích đất chủ yếu là đất lâm nghiệp (chiếm trên 65%) còn lại là đất trồng cây hàng năm khác, đất ở, đất trồng lúa và đất sông suối, về hạ tầng giao thông có thể kết nối trực tiếp với tuyến đường cao tốc Bắc Kạn – Cao Bằng, quốc lộ 3, quốc lộ 279, cấp điện kết nối với trạm điện 220kVA và đảm bảo cấp điện cho Khu công nghiệp.

anh-1-KSBSQH Hình ảnh Đồng chí Hoàng Văn Khởi cùng Phòng Quản lý chuyên môn nghiệp vụ khảo sát vị trí tại thành phố BắcKạn

        Khảo sát tại các xã thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, các vị trí này dự kiến có Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn đi qua nên rất phù hợp với việc kết nối về hạ tầng và có khả năng xây dựng được khu công nghiệp. Qua khảo sát có một hộ dân đang sinh sống thưa thớt, tại đây đất chủ yếu là đất trồng rừng sản xuất, còn lại đất ở, đất trồng cây lâu năm và đất khác, về hạ tầng điện có thể đấu nối trực tiếp với trạm cấp điện 220 kVA trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

anh-2-KSBSQH Đồng chí Hoàng Văn Khởi, trực tiếp khảo sát tại huyện Chợ Mới.

         Sau khi khảo sát được các vị trí thuận lợi, có khả năng xây dựng được các khu công nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh bổ sung vào Quy hoạch tỉnh và kiến nghị đề xuất điều chỉnh tăng chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong kỳ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022.

                                                                            

                                                                             Tác giả: Bích Liên