Ban quản lý các Khu công nghiệp trình bày phương án phát triển các khu công nghiệp tại cuộc họp giao ban giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh

2022-10-21 11:14:04

Chiều ngày 20/10/2022 , Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

        Tại cuộc họp, Đồng chí Hoàng Văn Khởi - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các Khu công nghiệp  đã báo cáo về bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án quy hoạch Khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó nêu rõ đề xuất vị trí quy hoạch các khu công nghiệp, diện tích, hiện trạng  sử dụng đất, số hộ phải di dời trên cơ sở các các chuyến đi khảo sát trước đó.

p-an-1 (1) 

p-an-2 Các đại biểu thảo luận về phương án quy hoạch các KCN

        Tại cuộc họp, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương tinh thần, trách nhiệm cao của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tích cực chủ động phối hợp các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong việc rà soát các vị trí thuận lợi, có thể quy hoạch làm khu công nghiệp để bổ sung vào Quy hoạch tỉnh và cho rằng việc xây dựng các Khu công nghiệp mới sẽ có tác động rất tích cực đến tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, góp phần tăng nguồn thu ngân sách của địa phương, tăng gia trị sản xuất công nghiệp, góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập đời sống của người lao động. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện Chợ Mới, Bạch Thông ủng hộ về chủ trương mở rộng các khu công nghiệp, đồng thời cơ bản nhất trí với các vị trí dự kiến làm khu công nghiệp do Ban đề xuất và tham gia góp ý kiến thêm về một số nội dung như: Lưu ý số dân phải di dời, diện tích đất trồng lúa cần thu hồi không quá lớn để đảm bảo tính khả thi, đồng thời nghiên cứu, khảo sát thêm một số vị trí thuận lợi khác trên địa bàn tỉnh.

        Kết luận tại cuộc họp Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị Ban Quan lý các khu công nghiệp tiếp thu tất cả các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện phương án phát triển khu công nghiệp tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó lưu ý phân bổ diện tích các khu công nghiệp thực hiện đến năm 2025, đến năm 2030 và sau năm 2030 đến năm 2050, nghiên cứu rà soát bổ sung các vị trí tiềm năng khác để quy hoạch Khu công nghiệp như ở khu vực xã Như Cố huyện Chợ Mới. Đối với từng khu cần rà soát lại diện tích đất công nghiệp, đất khu dân cư, đất lúa, đất quy hoạch khoáng sản, số hộ phải di dời,… để có phương án xử lý tối ưu nhất về kinh tế và xã hội. Đồng thời cần thuyết minh, làm rõ về chủ trương, tính pháp lý, tính cấp bách, hiệu quả kinh tế, sự chuyển dịch của các nhà đầu tư, tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong việc quy hoạch mở rộng các khu công nghiệp để đảm bảo tính thuyết phục cao nhất./.

Tác giả: Xuân Tùng