Ngày đầu thực hiện kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở thuộc Khu công nghiệp Thanh Bình

2022-10-25 16:51:20

        Thời gian qua, trước tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân, ngày 12/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác PCCC và CNCH. Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp UBND các địa phương tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH. Ngày 07/10/2022, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 513/KH-BCA về việc tổng rà soát, kiểm tra trên toàn quốc với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Công an tỉnh Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch thực hiện kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở thuộc Khu công nghiệp Thanh Bình.

        Ngày 24/10/222, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Kạn cùng đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Kim An An về việc kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Theo đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC theo quy định; kiểm tra hồ sơ quản lý, theo dõi đối tượng hoạt động PCCC theo quy định; kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở làm việc; việc ban hành nội quy, quy định về PCCC; việc chấp hành các quy định của pháp luật về thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; tổ chức lực lượng PCCC và CNCH của cơ sở; công tác tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở….

Phong-chay-1 

Xưởng sản xuất công ty TNHH Kim An An

        Nhìn chung công ty TNHH Kim An An đã thực hiện tốt các quy định như chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ chưa cháy, mua bảo hiểm theo quy định. Trong quá trình hoạt động không để cháy nổ, tai nạn xảy ra. Tuy nhiên đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những thiếu sót của công ty như sử dụng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ chưa được phê duyệt của pháp luật, cải tạo công trình khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

        Đoàn kiểm tra đã tiến hành xử lý vi phạm theo quy định, yêu cầu cơ sở chấm dứt việc cải tạo công trình khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Nghiêm cấm đưa công trình vào hoạt động, sản xuất khi chưa được cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh BắcKạn thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC.

Tác giả: Xuân Tùng!