BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KCN THANH BÌNH

2022-10-27 23:52:44

        Ngày 27/10/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức buổi Hội thảo về công tác bảo vệ môi trường (BVMT)  Khu công nghiệp Thanh Bình. Chủ trì Hội thảo đồng chí Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng ban phụ trách. Tham dự Hội thảo có các đại diện các Sở ngành: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Công an tỉnh Bắc Kạn (Phòng Cảnh sát Môi trường), UBND huyện Chợ Mới, UBND xã Thanh Thịnh, Lãnh đạo các Doanh nghiệp, nhà đầu tư trong Khu công nghiệp và một số tổ chức, doanh nghiệp Tư vấn về môi trường.

Moi-truong-I Hình ảnh đồng chí Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng ban phụ trách chủ trì Hội thảo

        Tại hội thảo, đã cung cấp thông tin về hiện trạng môi trường KCN Thanh Bình trong thời gian qua và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, giúp các doanh nghiệp kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ và cải thiện môi trường theo hướng phát triển bền vững, đồng thời tạo sự gắn kết giữa các doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước và quản lý hạ tầng Khu công nghiệp. Qua đó, các thành viên tham dự hội thảo đã thảo luận, trao đổi các khó khăn vướng mắc trong công tác bảo vệ môi trường khu công nghiệp Thanh Bình và một số giải pháp về bảo vệ môi trường.

        Tại Hội thảo cũng đưa ra các vẫn đề cần thảo luận như hoạt động của doanh nghiệp có những tác động tích cực và tiêu cực tới vấn đề môi trường và ngược lại môi trường cũng góp phần tạo nên những thuận lợi hay khó khăn trong việc sản xuất. Doanh nghiệp chỉ khi đảm bảo xử lý môi trường hiệu quả, thì mới tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường, xác định chính xác mục tiêu phát triển kinh tế nhưng không làm ảnh hưởng đến môi trường. Đây được coi là tiêu chí quan trọng để doanh nghiệp xây dựng nền kinh tế tuần hoàn bền vững.

        Để làm tốt công tác đó cần có sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật đối với các doanh nghiệp; phân tích, đánh giá và tiếp nhận các phản ánh về các chính sách về môi trường để điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

        Hiện nay, pháp luật về trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trong khu công nghiệp luôn được bổ sung, hoàn thiện và đưa ra các vấn đề trọng tâm sau:

        Một là, kiên quyết không cho các dự án, công trình chưa có đầy đủ cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường đi vào hoạt động.

        Hai là, cơ quan nhà nước đôn đốc các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp phải đấu nối với hệ thống xử lý chất thải tập trung.

        Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp.

        Trong buổi làm việc Lãnh đạo các Sở, ngành có dịp thăm quan các công trình BVMT của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hồng Ngọc; Công ty TNHH Kẻ Gỗ và đặc biệt là Trạm Xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp.

Moi-truong-II Moi-truong-III Hình ảnh: Đoàn đại biểu tham quan Công ty TNHH Kẻ gỗ và Trạm Xử lý nước thải.

        Kết thúc buổi hội thảo, đại diện Lãnh đạo ban Quản lý các Khu công nghiệp tiếp thu các ý kiến của các thành viên tham dự hội thảo và nhấn mạnh: Công tác bảo vệ môi trường không chỉ của riêng các doanh nghiệp hay cơ quan quản lý nhà nước, mà cần sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh./.

                                                                                         Tác giả: Bàn Thị Duyên