Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3

2022-11-03 08:13:16

        Thực hiện  Kế  hoạch số 132-KH/TU  ngày 14/10/2022  của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 và ủy viên đảng đoàn, ban cán sự đảng. Trong hai ngày 02-03/11/2022, đồng chí Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp tham dự lớp bồi dưỡng tại Hội trường tỉnh Bặc Kạn. Tham dự lễ khai giảng khóa học có đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các giảng viên và đầy đủ các học viên được triệu tập.

        Lớp bồi dưỡng được nghe giảng các chuyên đề: Củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Nâng cao văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay; Đổi mới và phát triển kinh tế trên cơ sở quan điểm, định hướng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2030; Một số vấn đề về chuyển đổi số.

Anh-Sep-di-hoc Hình ảnh lớp bồi dưỡng tại Hội trường tỉnh

        Đây cũng là mục tiêu hoàn thành Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giai đoạn 2021-2025 và cung cấp những kiến thức mới về công tác tổ chức đảng, đảng viên, phát triển kinh tế, khoa học công nghệ trong tình hình mới, nâng cao tầm nhìn và tư duy chiến lược gắn với thực tiễn địa phương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Phát biểu quán triệt khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí được Tỉnh ủy tham dự khóa học này cần phải học tập nghiêm túc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp thu, trao đổi, thảo luận để làm sâu sắc hơn nội dung các chuyên đề, qua đó tiếp tục tổ chức triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác đạt kết quả cao nhất; góp phần phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo./.

                                                                                      Tác giả: Bích Liên