ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRÊN CƠ SỞ QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

2022-11-03 22:02:36

        Sáng ngày 03/11/2022, các học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 và ủy viên đảng đoàn, ban cán sự đảng tiếp tục được giảng viên giới thiệu chuyên đề thứ ba. Tham dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Hoàng Văn Khởi - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp tham gia lớp học và thảo luận tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn.

Doi-moi-1 

  Chuyên đề “Đổi mới và phát triển kinh tế trên cơ sở quan điểm định hướng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” do đồng chí Nguyễn Duy Tùng, Tiến sĩ, Giảng viên Cao cấp, Viện Kinh tế, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giảng dạy (Ảnh trên).

        Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lại nền kinh tế là một trong những nội dung quan trọng cần được lưu tâm: Cơ cấu kinh tế ngành, lĩnh vực tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo và ứng dựng công nghệ cao trong GDP tăng trưởng; cơ cấu lại các lĩnh vực trọng tâm của nền kinh tế được thực hiện quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực.

DOI-moi-2 Ảnh quang cảnh lớp học nghiêm túc tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn

Doi-moi-3 

Doi-moi-4 

        Tỉnh Bắc Kạn, những năm qua có những bước phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh bình quân ước đạt 7,7%/năm. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,7% trong năm 2021. Cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch mạnh mẽ, năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh những năm gần đây được nâng lên rõ rệt; nhiều cơ sở, nhà máy sản xuất công nghiệp được đầu tư và đi vào hoạt động ổn định, tạo tiền đề cho phát triển công nghiệp trong những năm tiếp theo.

        Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 khu công nghiệp, theo Phương án phát triển khu công nghiệp được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thì đến năm 2030 sẽ hình thành thêm 06 khu công nghiệp mới với diện tích đất khu công nghiệp hơn 700 ha, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ quy hoạch hơn 4.100 ha. Có thể nói, hoạt động của các dự án tại khu công nghiệp trong năm qua đã bước đầu hiện thực chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, góp phần đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp và tiếp thu một số công nghệ mới. Hoạt động của các dự án đã góp phần tạo nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người lao động ở địa phương, cải thiện đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Doi-moi-5 

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác thăm hoạt động sản xuất tại Khu công nghiệp Thanh Bình

        Trong những năm tiếp theo, để công nghiệp tỉnh phát triển một cách bền vững và hiệu quả, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn đặt ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng đóng góp của KCN trong tỷ trọng công nghiệp của cả tỉnh đạt trên 50%. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 10%/năm, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân trên 15%/năm. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp đạt trên 70%.

        Phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tăng cường thu hút mọi nguồn lực từ bên ngoài; Tập trung đầu tư có trọng điểm vào những ngành, lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh, với công nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Mục tiêu đến năm 2030, Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững, có môi trường sống tốt, tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến; xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Kạn phấn đấu trở thành tỉnh có nền kinh tế năng động; mức phát triển khá so với các địa phương trong cả nước./.

Tác giả: Thu Hằng