Chuyên đề “Một số vấn đề về chuyển đổi số” thu hút sự quan tâm đông đảo của các học viên lớp “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 và ủy viên đảng đoàn, ban cán sự đảng”

2022-11-03 22:26:43

        Chiều ngày 03/112022, tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn, các học viên lớp “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 và ủy viên đảng đoàn, ban cán sự đảng” đã tham gia học tập và thảo luận chuyên đề “Một số vấn đề về chuyển đổi số” do đồng chí Nguyễn Công Anh, Giám đốc trung tâm thông tin, Bộ thông tin và truyền thông làm diễn giả. Tham dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3, ủy viên đảng đoàn, ban cán sự đảng. Đồng chí Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp tham gia học và thảo luận. Buổi học tập chuyên đề thu hút nhiều sự quan tâm đặc biệt và thảo luân sôi nổi của các học viên nhất là trong thời gian gần đây Bắc Kạn đã có sự quan tâm đặc biệt và có nhiều chuyển biến, ghi nhận những kết quả tích cực trong việc chuyển đổi số.

        Cụ thể, tại buổi học tập và thảo luận đồng chí Nguyễn Công Anh đánh giá cao tình hình chuyển đổi số tại tỉnh Bắc Kạn trong năm 2021. Trong bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số năm 2021(DTI), tỉnh Bắc Kạn tăng 8 bậc (từ vị trí thứ 59 năm 2020 lên vị trí thứ 51), chính quyền số tăng 4 bậc (từ vị trí 59 năm 2020 đến vị trí 54 năm 2021), kinh tế số tăng 7 bậc (từ vị trí  56 năm 2020 đến vị trí 39 năm 2021), xã hội số tăng 2 bậc (từ vị trí  44 năm 2020 đến vị trí 42 năm 2021). Tỉnh đã tập trung thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử, kinh tế số, xã hội số; đầu tư xây dựng, hoàn thiện các nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin, tích hợp, kết nối, chia sẻ liên thông dữ liệu; ứng dụng các giải pháp công nghệ số vào quá trình chỉ đạo, điều hành.

Chuyen-de1 Quang cảnh lớp bồi dưỡng tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn

Chuyen-de-2 

Đồng chí Nguyễn Công Anh trình bày các mô hình chuyển đổi số tại lớp bồi dưỡng

        Đồng chí Nguyễn Công Anh cũng đã trình bày những nghiên cứu, mô hình và ứng dụng trong lĩnh vực chuyển đổi số đồng thời đưa ra những khuyến nghị, cảnh báo cho tỉnh Bắc Kạn. Ông cũng nhấn mạnh rằng yếu tố con người nên được đặt lên hàng đầu khi thực hiện chuyển đổi số.

        Đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn nói riêng, nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, Ban đã ban hành nhiều Kế hoạch và Văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số trong cơ quan và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Với nhiều tâm huyết và kỳ vọng được thể hiện bằng những mục tiêu rõ ràng, cụ thể để tập trung chỉ đạo, triển khai, Ban đã tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng số trong khu công nghiệp, đẩy mạnh số hoá, ký số và lưu trữ điện tử đối với các hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Ban sẽ có nhiều hoạt động như tổ chức hội thảo về chuyển đổi số, đầu tư thảo đáng cho công tác chuyển đổi số. Việc chuyển đổi số, ứng dụng vào thực tiễn những công nghệ thông minh sẽ giúp cho Ban Quản lý các khu công nghiệp và các nhà máy trong khu công nghiệp nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tư được tốt hơn, tăng cường quản lý tốt hơn công về an toàn và vệ sinh lao động trong môi trường công nghiệp; làm tốt hơn công tác xúc tiến, thu hút đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, đầu sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp đạt hiệu quả cao nhất, đem lại lợi ích tối đa cho tỉnh nhà./.

Tác giả: Xuân Tùng