THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

2022-09-06 11:24:34

Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp tuyển dụng 01 Nhân viên bảo vệ, chi tiết tại Thông báo dưới đây:

TB-tuyen-dung-cua-TTPTHT 

Thời gian nhận hồ sơ: từ 10/9/2022 đến 20/9/2022

Địa chỉ nhận hồ sơ: Trung tâm PTHT và Dịch vụ KCN (Thôn Cốc Po, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn).          

Tác giả: Thanh Hải