Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/c01072022/public_html/bqlkcnbackan.gov.vn/system/engine/loader.php on line 65
Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ của chúng tôi

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn
Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn
Xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại
02093865099

Email
tiepdan.kcn@backan.gov.vn
Thông tin liên hệ