Đoàn công tác Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn xúc tiến đầu tư tại tỉnh Ninh Bình

2024-02-28 14:43:21

        Ngày 23/02/2024, Đoàn công tác của Ban Quản lý các khu công nghiệp do đồng chí Hoàng Văn Khởi Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình về xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp của tỉnh Bắc Kạn. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Duy Quang Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình và các đồng chí Phó Trưởng Ban, các trưởng phòng chuyên môn và giám đốc công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp của tỉnh.

        Tại Buổi làm việc đồng chí Hoàng Văn Khởi đã trao đổi về tình hình phát triển khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn đặc biệt là công tác quy hoạch các khu công nghiệp cũng như các chính sách thu hút ưu đãi đầu tư phát triển khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn, giưới thiệu về tiềm năng, lợi thế, cơ chế chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của tỉnh. Hiện nay, Theo Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt thì tỉnh Bắc Kạn có 08 Khu công nghiệp với tổng diện tích 2.157 ha. Tỉnh đang đẩy mạnh nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng để thu hút các nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Ninh-binh-1 

Hình ảnh ông Hoàng Văn Khởi Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn  phát biểu tại buổi làm việc

        Ông Bùi Duy Quang Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi làm việc, hiện nay tỉnh Ninh Bình tập trung phát triển mạnh về công nghiệp về lắp ráp ôtô điện tử, chế biến nông sản thực phẩm, may mặc, giày da... Về phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đến nay tỉnh Ninh Bình có 5/11 khu công nghiệp (KCN) trong quy hoạch được thành lập đi vào hoạt động.

Ninh-binh-2 

Hình ảnh ông Bùi Duy Quang Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi làm việc

        Qua buổi làm việc này, hai bên đã tập trung trao đổi kinh nghiệm chuyên môn về công tác lập, quản lý, thực hiện quy hoạch phân khu chức năng trong khu công nghiệp; thu hút, cấp phép đầu tư và quản lý bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp; các chính sách về thu hút đầu tư. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn hi vọng trong thời gian tới Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình và Ban Quan lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn sẽ quan tâm cùng nhau trao đổi thông tin, học hỏi lẫn nhau về những định hướng chiến lược, cơ chế chính sách mới đối với hoạt động đầu tư, quy hoạch để phát triển khu công nghiệp.

                                                                    Đỗ Nhung – Ngọc Hà