Lãnh đạo ban

2022-07-27 21:43:45

 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC KẠN

Trụ sở: xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ EMAIL

ĐIỆN THOẠI DĐ

Đ/c

 

 

Đ/c 

Hoàng Văn Khởi

 

 

Hà Sỹ Thương

Phó trưởng Ban phụ trách

 

 

Phó Trưởng Ban

   khoihv@backan.gov.vn

 

 

thuonghs.kcn@backan.gov.vn

02093865099

 

 

0975762345

Đ/c

Vi Thị Bích Liên

Chánh văn phòng

   lienvtb.kcn@backan.gov.vn

0982023226

Đ/c

Hà Giang Thanh

CV Văn phòng

thanhhg.kcn@backan.gov.vn

 

Đ/c

Nguyễn Ngọc Hà

KT

   hann.kcn@backan.gov.vn

 

Đ/c

Đỗ Thị Nhung

VT

nhungdt.kcn@backan.gov.vn

 

Đ/c

Ma Doãn Hiệu

Phụ trách Phòng CMNV

hieumd.kcn@backan.gov.vn

 

Đ/c

Bế Văn Diện

CV quy hoạch xây dựng

dienbvkcn@backan.gov.vn

 

Đ/c

Phạm Doãn Trung

CV Môi trường

trungpd.kcn@backan.gov.vn

 

Đ/c

Nguyễn Thị Thu Hằng

Cv quản lý lao động

hangntt.kcn@backan.gov.vn

 

Đ/c

Đặng Xuân Tùng

Công chức  tập sự

tungdx.kcn@backan.gov.vn

 

Đ/c

La Đình Chính

Giám đốc TTPTHT

chinhld.kcn@backan.gov.vn

0915009000

Đ/c

Vũ Đình Nghiệp

Phó Giám đốc TTPTHT

nghiepvd.kcn@backan.gov.vn

 

Đ/c

Nông Thị Tuyển

Kế toán TTPTHT

tuyennt.kcn@backan.gov.vn

 

Đ/c

Phạm Quốc Hưng

Viên chức TTPTHT

hungpq.kcn@backan.gov.vn

 

Đ/c

Hoàng Thanh Hải

Viên chức TTPTHT

haiht.kcn@backan.gov.vn

 

Đ/c

Hà Huy Hiệu

Viên chức TTPTHT

hieuhh.kcn@backan.gov.vn

 

Đ/c

Bàn Thị Duyên

Viên chức tập sự TTPTHT

duyenbt.kcn@backan.gov.vn

 

Đ/c

Nông Thị Luyến

Viên chức tập sự TTPTHT

luyennt.kcn@backan.gov.vn