Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

2023-11-16 22:14:55

        Ngày 08/11/2023 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch số 377/KH-TLĐ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam – Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”.

Niem-tin-ky-vong 

        Mục đích thông qua đợt sinh hoạt chính trị, điểm nhấn là cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” giúp cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động hiểu sâu sắc hơn về lịch sử các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là kết quả nhiệm kỳ 2018-2023; phương hướng, nhiệm kỳ 2023-2028. Tăng cường thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch, xuyên tạc về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn và Đại hội XIII công đoàn Việt Nam. Thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực thông tin cho đoàn viên, từng bước thực hiện chuyển đổi số toàn hệ thống.

        Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn thông tin Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam – Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” và Phụ lục hướng dẫn cách thức tham gia cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị tại địa chỉ https://bqlkcnbackan.gov.vn để toàn thể đoàn viên, công chức, viên chức, lao động nghiên cứu, tham gia dự thi.

KH-so-377-cua-Tong-Lien-doan-LDVN 

Thanh Giang!