Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)

2022-11-09 08:33:15

        Hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), chiều ngày 08/11/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2022.  Tham dự hội nghị có lãnh đạo, Chủ tịch công đoàn các doanh nghiệp trong KCN và toàn thể công chức, viên chức người lao động thuộc Ban Quản lý

       Tại hội nghị được nghe báo cáo viên Ban Quản lý các khu công nghiệp tuyên truyền các quy định mới của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, lĩnh vực Môi trường; Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các khu công nghiệp; Quyết định tổ chức lại Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn.

PL-1 Đồng chí Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp phát biểu khai mạc Hội nghị

        Theo đó khẩu hiệu tuyên truyền của Ban Quản lý các khu công nghiệp là “Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp”.

PL-2 

 Đồng chí Phạm Doãn Trung, Phòng Quản lý chuyên môn nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật mới liên quan đến công tác Môi trường trong khu công nghiệp 

        Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Khởi nhấn mạnh, đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cùng chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cho công nhân lao động, giúp cho công nhân lao động nâng cao nhận thức về pháp luật, từ đó thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo các quy định của pháp luật. Đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp cần nâng cao ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật; thực hiện công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả và tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp./.

                                                                     Ngọc Hà