Nâng cao nhiệm vụ thực hiện rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025

2022-11-14 09:31:01

       Sau 01 ngày tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai rà soát thủ tục hành chính nội bộ và xây dựng hệ thống thông tin báo cáo trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025. Tham gia báo cáo tai hội nghị, Tiến sỹ Ngô Hải Phan, Cục Trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ trực tiếp trao đổi và phổ biến một số văn bản quy định về rà soát thủ tục hành chính nội bộ, cụ thể: Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; Nghị quyết số 01 năm 2020, năm 2021, Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

        Tham dự Hội nghị có các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố và công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính các sở, ban ngành trong cả nước. Tại tỉnh Bắc Kạn tham dự ở điểm cầu chính là Hội trường tỉnh và 8 điểm cầu tại các huyện, thành phố Bắc Kạn.

Hanh-chinh-1 Tiến sỹ Ngô Hải Phan, Cục Trưởng Cục Kiểm soát TTHC báo cáo tại Hội nghị

       Thông qua hội khị triển khai thực hiện. Để thực hiện rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành hính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 tại tỉnh Bắc Kạn phấn đấu về thống kê công bố, công khai 100% TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban ngành trước ngày 01/4/2023; về rà soát, phê duyệt phương cán cắt giảm, đơn giản hóa đạt 100% TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành trước ngày 01/01/2025.

Hanh-chinh-2 Đồng chí Vũ Đức Chính - Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ chì tại điểm Cầu UBND tỉnh

        Với tinh thần kế hoạch triển khai nhiệm vụ, Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo công chức tích cực triển khai theo kế hoạch của UBND tỉnh đề ra để góp phần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, qua đó giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được thuận lợi hơn.

Hanh-chinh-gep-2-anh 

Một số hình ảnh kết nối tại các điểm Cầu truyền hình của UBND tỉnh, thành phố

Thanh Giang