Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

2022-11-14 10:19:37

        Ngày 11/11/2022 công chức Ban Quản lý các khu công nghiệp (Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh) đã tham dự Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức. Đại biểu tham dự gồm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, đại diện phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

        Tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp trình bày Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật. Với nhiều năm kinh nghiệm, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa đã truyền đạt nhiều nội dung thú vị, những kỹ năng quan trọng, cách thức để tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả phù hợp với tình hình hiện nay như: Kỹ năng về tuyên truyền miệng, kỹ năng xử lý thông tin pháp luật, kỹ năng xây dựng đề cương tuyên truyền và kỹ năng xác định các nội dung tuyên truyền cho phù hợp với các đối tượng. Theo đó, để thực hiện công tác tuyên truyền miệng hiệu quả, người báo cáo viên cần nắm bắt được một số đặc điểm của đối tượng tuyên truyền như nhận thức, trình độ, giới, dân tộc, phong tục... để có cách thức truyền đạt phù hợp.

Giang-vien Đồng chí Ngô Quỳnh Hoa Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp truyền đạt tại hội nghị.

        Thông qua Hội nghị, đội ngũ báo cáo viên đã tiếp thu được các kỹ năng quan trọng trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo sự chuyển biến về chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, ứng dụng có hiệu quả trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luât tại cơ quan./.

                                                                                        Bích Liên