Kỳ vọng nhiều kết quả tốt đẹp tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bắc Kạn

2022-12-09 11:22:55

        Sáng ngày 09 tháng 12 năm 2022, tại Hội trường tỉnh đã khai mạc kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; một số đại biểu đại diện cho các cơ quan Trung ương. Tham dự kỳ họp có đầy đủ các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa X, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMT TQ Việt Nam tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố,…

KY-HOP-1 Ảnh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp

        Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành theo chức năng được giao được giao chủ động nghiên cứu, giải trình làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. Đề nghị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương, xem xét tính khả thi, tính hiệu quả của từng nội dung trước khi quyết định, đảm bảo các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua đúng luật, sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả”.

KY-HOP-2 Ảnh đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc

        Kỳ họp lần này nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Thông qua các báo cáo của các cơ quan chuyên môn có liên quan và thông qua các nghị quyết chuyên đề quan trọng để tổ chức triển khai trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

KY-HOP3 Ảnh quang cảnh chung kỳ họp tại Hội trường tỉnh

        Một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp lần này là thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023. Các nội dung thông qua tại kỳ họp lần này có liên quan đến đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp. Ban Quản lý các khu công nghiệp rất kỳ vọng vào những nội dung sẽ được thông qua tại kỳ họp lần này sẽ có tác động lớn đến phát triển các khu công nghiệp trong năm 2023 và các năm tiếp theo./.

Hoàng Khởi!