UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2023

2022-12-11 20:28:06

        Ngay sau kết thúc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, chiều ngày 11 tháng 12 năm 2022, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2023. Đây là hội nghị rất quan trọng để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

        Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toan-canh-1 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

        Tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023; trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023. Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện ngân sách năm 2022; triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; trình bày dự thảo Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

        Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của tỉnh phấn đấu trong năm 2023: Tốc độ tăng trưởng GRDP là 7 %/năm, trong đó: Nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,8%; Công nghiệp – xây dựng tăng 9,8% (công nghiệp tăng 13%, xây dựng tăng 8%); Dịch vụ tăng 8%; GRDP bình quân đầu người: 50 triệu đồng/người; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt: 955 tỷ đồng; Trồng rừng: 4.045 ha; Phát triển mới sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên: 20 sản phẩm; Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm: 11 xã; Số hợp tác xã thành lập mới: 35 HTX…

        Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển công nghiệp là: Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các cơ sở công nghiệp để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Đôn đốc các nhà máy công nghiệp đã tạm dừng hoạt động tái đầu tư, thực hiện sản xuất. Chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án để sớm có quỹ đất sạch thu hút các dự án đầu tư; lập quy hoạch điều chỉnh phân khu xây dựng KCN Thanh Bình - giai đoạn I; lập quy hoạch xây dựng khu các khu công nghiệp mới theo phương án phát triển khu công nghiệp được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh để làm cơ sở thu hút các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN. Đồng thời, thành lập mới một số khu, cụm công nghiệp theo hướng ưu tiên nguồn vốn xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật…Như vậy, trong năm 2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cần chủ động tập trung tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh về phát triển công nghiệp ngay từ những ngày đầu năm mới, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chung của toàn tỉnh./.

Toan-canh-2 (1) 

Đại biểu phát biểu tham luận tại điểm cầu huyện Chợ Đồn

Hoàng Khởi