Tỉnh Bắc Kạn quan tâm đầu tư xây dựng Trạm cấp điện 110 kV để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các cơ sở sản xuất, kinh doanh

2022-12-26 16:57:56

        Hiện nay, trên địa bàn huyện Chợ Mới có khu công nghiệp Thanh Bình với diện tích là 153ha, trong đó giai đoạn I là 73,5ha, giai đoạn II là 80,3 ha, riêng khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I có tỷ lệ lấp đầy là trên 62%, tổng nhu cầu đăng ký sử dụng điện của các doanh nghiệp của các doanh nghiệp/nhà đầu tư của KCN, CCN là trên 2 triệu kW (số liệu do Sở Công Thương tổng hợp).

DIEN-1 

Hình ảnh khảo sát địa điểm xây dựng Trạm cấp điện 110kV tại KCN Thanh Bình

        Trong thời gian qua tình hình cung cấp điện cho các cơ sở sản xuất còn chưa ổn định, do đường dây truyền tải điện có chiều dài lớn (từ TP Bắc Kạn về Chợ Mới), từ đó làm ảnh hưởng rất đến quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

           DIEN-2 

Hình ảnh khảo sát địa điểm xây dựng Trạm cấp điện 110kV tại KCN Thanh Bình

        Để khắc phục được tình trạng trên, Ban Quản lý các KCN đã nhiều lần kiến nghị đầu tư xây dựng Trạm cấp điện 110kV tại KCN Thanh Bình để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các nhà máy sản xuất, đồng thời là điều kiện để xúc tiến đầu tư cho các dự án lớn trong tương lai.

       Ngày 22/12/2022 đoàn làm việc so Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các đơn vị liên quan khảo sát địa điểm đầu tư xây dựng Trạm cấp điện 110kV để phục vụ cấp điện cho các Khu công nghiệp, các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Mới và khu vực lân cận. Trên cơ sở kết quả cuộc làm việc sẽ đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Bắc sớm đầu tư lắp đặt trạm biến áp 110kV để đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp và làm nền tảng để mời gọi các nhà đầu tư lớn trong tương lại./.   

Bế Diện