Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức buổi làm việc xem xét các đề xuất đầu tư mới vào khu công nghiệp

2022-12-26 17:09:51

       Ngày 21/12/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tổ chức làm việc với các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và đại diện doanh nghiệp để xem xét các đề xuất đầu tư mới của các doanh nghiệp.

         DE-XUAT 

Quang cảnh tại buổi làm việc

       Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đầu tư đã báo cáo đề xuất thuê lại nhà xưởng để sản xuất, báo cáo điều chỉnh điều chỉnh mục tiêu đầu tư, bổ sung sản phẩm mới để sản xuất (viên nén gỗ, công suất 5.000 tấn/tháng), tăng thêm vốn đầu tư (100 tỷ đồng).

          Sau khi nghe báo cáo của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư và xem xét hồ sơ sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư, các Sở, ban, ngành đã cho ý kiến về những nội dung liên quan cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết để sớm triển khai sản xuất, có đóng góp cho sự phát triển của khu công nghiệp của tỉnh.

          Tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng ban phụ trách các khu công nghiệp cảm ơn sự đóng góp của các Sở, ngành, đồng thời cũng cam kết Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư để triển khai sớm nhất các thủ tục cần thiết để dự án sớm đi vào hoạt động./.

                                                                                      P.D.T