Khối thi đua Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

2022-12-30 08:25:43

         Chiều ngày 28/12/2022, tại trụ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp, Khối thi đua Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

           Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối nhất trí thông qua qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, các doanh nghiệp trong Khối đã khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vượt qua các khó khăn do thị trường thương mại thế giới sụt giảm, khủng hoảng năng lượng toàn cầu, các doanh nghiệp đã hợp tác chung sức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của tỉnh. Đồng thời các đại biểu cho rằng các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cần phải thực hiện cộng sinh hơn nữa để chia sẻ tài nguyên, hợp tác trong các lĩnh vực như lao động, công nghệ và đầu ra cho sản phẩm.

Khen-thuong 

Quang cảnh tại hội nghị

         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Hoàng Văn Khởi, Phó trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp đã biểu dương các đơn vị trong Khối thi đua đã có phong trào thi đua sôi nổi, đã tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt việc đóng bảo hiểm cho người lao động, nhiều doanh nghiệp đã đóng góp cao vào tổng thu ngân sách Nhà nước của tỉnh. Đồng thời, đề nghị năm 2023 các đơn vị trong Khối tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, đơn vị mình, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua.

          Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất bình xét, đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp tặng bằng khen cho 5 đơn vị và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022./.

Đặng Xuân Tùng