BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC KẠN

2023-01-05 10:33:41

        Ngày 05/01/2023 Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Khối thi đua các doanh nghiệp trong KCN Thanh Bình tổ chức Báo cáo tổng kết  công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2022, những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội đạt được của đơn vị và toàn thể các doanh nghiệp trong KCN Thanh Bình. Đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023. 

        Tham dự Hội nghị có sự tham dự của đồng chí PCT Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cùng các sở, ban ngành, UBND huyện Chợ Mới, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong kCN Thanh Bình và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý các KCN.

TK-2 

Đ/C PCT Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên dự Hội nghị

TK-5 

Đ/c Hoàng Văn Khởi Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý các KCN báo cáo tại Hội nghị

PHONG-SU 

        Hội nghị đã tổng kết thông qua báo cáo, xem phóng sự về KCN, xét thành tích của tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao trong năm 2022 hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và đóng góp cho ngân sách địa phương.

DAI-BIEU-1 

DAI-BIEU-2 

Hình ảnh một số lãnh đạo các sở, ban ngành và giám đốc các doanh nghiệp và nhà đầu tư phát biểu tại Hội nghị

TK-GEP-2

TK-1 

  Hình ảnh Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích suất xắc trong thực hiện nhệm vụ năm 2022 và chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể hội nghị.

Ban Quản lý các KCN tỉnh gửi toàn thể Hội nghị báo cáo tổng kết và báo cáo khối thi đua doanh nghiệp.

BAO-CAO-KHOI-THI-DUA-DOANH-NGHIEP

BAO-CAO-TONG-KET 

Thanh Giang!