Tích cực dọn dẹp vệ sinh, trang trí Khu công nghiệp Thanh Bình

2023-01-19 13:50:02

        Để thiết thực hưởng ứng đón mừng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp tăng cường hoạt động vệ sinh môi trường, yêu cầu doanh nghiệp tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt là giải quyết ô nhiễm chất thải, nước thải sản xuất. Một số hoạt động thiết thực đang được Tổ bảo vệ, vệ sinh của Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp triển khai như:

        Tổ chức vệ sinh, thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải, dọn dẹp các bãi rác, các điểm đổ chất thải không đúng nơi quy định (các bãi rác tự phát, rác vô chủ) làm ô nhiễm môi trường tại KCN Thanh Bình. Dọp dẹp rác thải quảng cáo tại các chân cột điện, cột đèn và những nơi công cộng.

          hung-1 Ảnh 1: Nhân viên Tổ vệ sinh phát cỏ, sửa chữa hạ tầng KCN

        Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện vệ sinh môi trường và bảo vệ môi trường tại Doanh nghiệp trong KCN, kiểm soát các phương tiện ra vào KCN bảo đảm không để phát sinh tình trạng rơi vãi chất thải, vật liệu đất đá gây ô nhiễm môi trường. Bảo vệ môi trường KCN Thanh Bình cần có sự chung tay của các cơ quan nhà nước và các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

        Cắt tỉa chăm sóc cây xanh, phát cỏ vỉa hè KCN, quét vôi gốc cây, làm sạch lòng, lề đường, đồng thời treo đèn hoa led, băng rôn, khẩu hiệu cờ trang trí. Việc thu dọn vệ sinh trang trí KCN Thanh Bình năm 2023 đã sạch, đẹp, sáng hơn nhiều so với các năm trước.

hung-2 

hung-3 Ảnh 2: Lòng đường, vỉa hè KCN sau khi đã được quét dọn, trang trí

 

 

La Đình Chính!