BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP HƯỞNG ỨNG LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ XUÂN QUÝ MÃO 2023

2023-01-30 15:33:09

        Hưởng ứng Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023. Ngày 30/01/2023, toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tham gia trồng cây tại Khu công nghiệp Thanh Bình.

        Hoạt đồng này đã nâng cao nhận thức của toàn thể công chức, viên chức, người lao động về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 TET-TRONG-CAY  Hình ảnh công chức, viên chức tham gia trồng cây tại Khu công nghiệp

        Có thể nói, Chiến dịch “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” này tạo nên sức mạnh đoàn kết trong việc chống lại biến đổi khí hậu. Đây cũng là một trong những hành động thiết thực trong phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiện nay./.

Thanh - Hà!