BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾN TRAO ĐỔI VÀ HỌC TẬP KINH NGHIỆM TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC KẠN

2023-02-09 14:21:04

        Ngày 09/02/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã tiếp đón đoàn công tác Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang do ông Trần Đức Thuận, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp trưởng đoàn.

        Tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác triển khai lập quy hoạch và thành lập mới các khu công nghiệp cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý.

Tuyen-quang-1 (1) Đồng chí Hoàng Văn Khởi Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn chia sẻ một số nội dung tại cuộc họp

        Đoàn công tác của Ban Quản lý các khu công nghiệp Tuyên Quang cũng đi thăm Trạm xử lý nước thải tập trung KCN công suất 2.500m3/ngày đêm, đảm bảo xử lý nước thải cho toàn bộ các nhà máy trong KCN. Đồng thời thăm mộ số vị trí dự kiến bổ sung quy hoạch khu công nghiệp.

Tuyen-quang-2 Đoàn công tác thăm một số vị trí dự kiến bổ sung quy hoạch khu công nghiệp. Tuyen-quang-3 Đoàn công tác thăm Trạm xử lý nước thải thải tập trung KCN

        Qua buổi làm việc, hai đơn vị đã đúc kết được những kinh nghiệm về công tác quản lý, điều hành hoạt động tại các KCN, công tác triển khai lập quy hoạch và thành lập mới các khu công nghiệp cũng như những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình quản lý, điều hành cần đề xuất kiến nghị đến cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, đây cũng là cầu nối tạo sự liên kết giữa hai đơn vị và các phòng chuyên môn có điều kiện để trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm, hỗ trợ và đồng hành cùng nhau xây dựng và phát triển khu công nghiệp.

                                                                               Bích Liên!