ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

2023-03-16 15:10:59

Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2023 tại Hội trường UBND tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

        Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh;Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

        Việc tổ chức lấy kiến ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được thực hiện trên cơ sở theo kế hoạch của UBND tỉnh. Đến thời điểm hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 38 báo cáo của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và 08 đơn vị huyện, thành phố và nhận được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

        Tại Hội nghị nhiều đại biểu đồng thuận dự thảo Luật chặt chẽ, hợp lý, các quy định rõ ràng, thuận lợi hơn so với trước đây để tham gia thực hiện cũng như nghiên cứu, tìm hiểu.

        Một số đại biểu có ý kiến đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong dự thảo đối với nội dung quy định về: “Nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, có thu nhập tốt hơn nơi ở cũ”. Quy định nêu chưa rõ ràng, cụ thể chỉ định tính chưa định lượng nên sẽ khó khăn để thực hiện trong thực tiễn; Quy trình thu hồi đất sau khi dự án của nhà đầu tư chấm dứt chưa chặt chẽ nên không xử lý dứt điểm được việc thu hồi đất cho nhà nước và tài sản của doanh nghiệp; Việc giải quyết tranh chấp đất đai đa số các đơn vị đề nghị thực hiện như dự thảo để cơ quan Tòa án giải quyết.

Dat-dai-tinh          Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), chủ động, tích cực hướng dẫn và tổ chức triển khai có hiệu quả. Đồng thời, tổng hợp những ý kiến tại Hội nghị giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như người dân, doanh nghiệp. Thời hạn thực hiện xong trước ngày 20/3/2023 để tổng hợp, báo cáo.

Thanh Giang!