HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2023; QUÁN TRIỆT VĂN BẢN MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, CỦA TỈNH

2023-03-31 10:16:30

        Thực hiện kế hoạch số 168-KH/TU, ngày 22/3/2023 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; quán triệt văn bản mới của Trung ương, của tỉnh. Theo đó, lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tham dự tại điểm cầu huyện Chợ Mới.

CM-2023 

Hình ảnh điểm cầu huyện Chợ Mới

        Tại Hội nghị được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương quán triệt chuyên đề năm 2023: “Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ đảng viên nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển KTXH của địa phương”; Đồng chí Trần Thị Lộc – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tình hình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh thời gian qua, định hướng các nhiệm vụ trong thời gian tới. Ngoài ra còn được nghe lãnh đạo các Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, của tỉnh như: Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới; Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của ệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; Quy định số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khoá X về tặng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dựng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

        Phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội yêu cầu sau hội nghị mọi cán bộ, đảng viên cần đưa các nội dung đã được học tập trong chuyên đề vào thực tiễn cuộc sống như chủ động thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý tốt thu chi ngân sách; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.

                                                                                                Bích Liên