PHIÊN HỌP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐCPHÒNG, AN NINH THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

2023-04-26 13:54:04

        Ngày 24/4/2023 tại Hội trường UBND tỉnh đã diễn ra phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 4 và 4 tháng đầu năm  2023. Tham dự phiên họp, có các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và toàn thể lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND cá huyện, thành phố. Phiên họp đã thông qua dự thảo báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023 gồm 11 nhiệm vụ chi tiết của 4 tháng đầu năm bao gồm về tăng trưởng kinh tế; sản xuất nông, lâm nghiệp; công nghiệp - Xây dựng cơ bản; thương mại - Dịch vụ; quy hoạch; phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã - cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tài chính - Tiền tệ; văn hoá - Xã hội; tài nguyên và môi trường - khoa học công nghệ; nội vụ; thanh tra, tiếp công dân; tư pháp và quốc phòng, an ninh. Trong các nhiệm vụ trên có nhiều nhiệm vụ đã đạt được kết quả khả quan như về tăng trưởng kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 3 tháng đầu năm 2023 đạt 5,04%, cao hơn trung bình cả nước, tỉnh Bắc Kạn nằm trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng khá của vùng Trung du miền núi phía Bắc. (ngành nông, lâm, thủy sản tăng 4,77%; Ngành công nghiệp, xây dựng tăng 6,65% (công nghiệp tăng 8,86%); ngành dịch vụ tăng 4,97%).

Toan-canh-phien-hop.png-UBND Toàn cảnh Phiên họp ngày 24 tháng 4 năm 2023

        Về phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2023: Hội nghị tiếp tục thực hiện 04 chương trình trọng tâm của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII theo các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và triển khai Chương trình phòng chống dịch Covid-19, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh và các nhiệm vụ phát triển kinh tế; văn hóa - xã hội; đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kiềm chế sự gia tăng tai nạn giao thông và cháy nổ.

Thanh Giang!