THƯ KÊU GỌI TÀI TRỢ QUY HOẠCH

2023-05-25 14:51:37

Nhằm xây dựng quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn làm cơ sở cho triển khai đầu tư, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kan. Ngày 25/5/2023 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các mạnh thường quân cùng các tổ chức, cá nhân tại trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn. gửi kèm Thư kêu gọi tài trợ: 

Thu-keu-goi-tai-tro-2 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN KÍNH BÁO.