TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KIẺM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC ĐƯỢC TỈNH TA HẾT SỨC QUAN TÂM

2023-06-05 08:30:44

        Ngày 31 tháng 5 năm 2023 Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử. Tham dự Hội nghị gồm cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC của 18 sở, ban, ngành; 70 công chức của các phòng chuyên môn có TTHC của các sở, ban, ngành; công chức trực Một cửa của các sở, ban, ngành của tỉnh.

KS-TTHC-31-5-2023 Hình ảnh Báo cáo viên tại Hội nghị

        Hội nghị đã giới thiệu đến công chức đầu mối kiểm soát TTHC các sở, ban, ngành tổng quan về Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; đánh giá chất lượng giải quyết TTHC được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian trên môi trường điện tử; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; tra cứu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi tiếp nhận TTHC; hướng dẫn thanh toán trực tuyến phí, lệ phí khi thực hiện TTHC trên cổng Dịch vụ công Quốc gia…

        Hội nghị đã diễn ra hết sức nghiêm túc và trách nhiệm với các quy trình trao đổi nghiệp vụ, các ý kiến phát biểu xây dựng quy trình TTHC, những khó khăn bất cập khi thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC trên Cổng DVCQG. Qua rà soát theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho thấy một số TTHC của các đơn vị thực hiện chưa được trực tuyến toàn trình. Do đó, sau khi rà soát tổ chức báo cáo VP UBND tỉnh tham mưu để công bố.

        Với nội dung khắc phục những bất cập, khó khăn vướng mắc khi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến, trong thời gian tới hệ thống kiểm soát TTHC và các bộ phận cung cấp dịch vụ công của tỉnh sẽ cải thiện ngày càng tốt hơn việc phục vụ người dân, doanh nghiệp, tăng cường chỉ số hài lòng của người sử dụng dịch vụ và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh./.

Thanh Giang!