QUAN TÂM CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

2023-06-07 15:29:40

        Ngày 06/6/2023, tại Công ty TNHH Nam Á Bắc Kan có trụ sở tại Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kan đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nam Á Bắc Kan. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Thị Thu Hiền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới; đồng chí La Đình Chính, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể 30 công nhân, người lao động của Công ty. Đại hội đã thông qua quy chế hoạt động, Nghị quyết thành lập công đoàn của Công ty, thông qua các quy định về chế độ chinh sách của người lao động về quyền nghĩa vụ hợp pháp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ chính sách liên quan về hợp đồng lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động,…

CONG-DOAN-NAM-A-11 Ảnh Phạm Thị Thu Hiền - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới  phát biểu, đóng góp ý kiến về các nội dung hoạt động của công đoàn cơ sở

        Trong thời gian vừa qua mặc dù Công ty mới bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng việc chăm lo chính sách cho người lao động hết sức quan tâm, các chính sách hợp pháp về quyền lợi người lao động, về thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi, về an toàn vệ sinh lao động, về nâng cao nâng xuất lao động ..  Qua đó, nắm vững tâm tư nguyện vọng của người lao động để trung sức đồng lòng nâng cao chất lượng cả người lao động cũng như chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp.

CONG-DOAN-NAM-A-12 BCH tặng hoa, quà lưu niệm chúc mừng Đại hội

        Đại hội đã thông qua danh dách 05 đồng chí đề cử vào BCH, qua biểu quyết 100%  các đại biểu đồng ý và bầu Đoàn Chủ tịch 03 đồng chí với tỷ lệ biểu quyết đạt  100%. Thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín do BTC đưa ra.

Sau một thời gian làm việc hết sức khẩn chương và nghiêm túc, theo đúng quy định, kết quả đã bầu ra BCH Công đoàn Công ty TNHH Nam Á  Bắc Kạn nhiệm kỳ 2023-2028.

        Với vai trò, trách nhiệm được giao, BCH công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 phấn đấu đưa ra các mục tiêu hoàn thành tốt nhiêm vụ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động của Công ty./.

Thanh Giang!