HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TỈNH BẮC KẠN

2023-06-12 10:33:12

        Ngày 01/6/2023, tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện công tác tuyên giáo năm 2023. Tham dự Hội nghị, về phía báo cáo viên có đồng chí Phạm Hoàng Tinh - Phó giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị Minh Huế - Phó trưởng Ban Biên tập Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Trần Thị Lộc – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng báo cáo viên của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các báo cáo viên của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự huyện, TP cùng báo cáo viên của lực lượng công an.

Tuyen-giao-11 Ảnh đồng chí Phạm Hoàng Tinh - Phó giám đốc Trung tâm Thông tin công tácTuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tại Hội nghị

        Hôi nghị giới thiệu cơ bản về công tác tuyên giáo, xác định công tác tuyên giáo là hoạt động đa dạng, có tầm quan trọng đặc biệt của Đảng, nhằm tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, củng cố niềm tin, định hướng tư tưởng đúng đắn cho toàn xã hội, thúc đẩy mọi người tự giác học tập, hành động tích cực và tự do sáng tạo để thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và giàu đẹp.

Tuyen-giao-12 Đại biểu tham dự Hội nghị

        Kết thúc hội nghị, đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới. Cụ thể: ngoài nội dung cơ bản của chuyên đề được truyền đạt tại Hội nghị, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở cần tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm: Tuyên truyền khẳng định thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023. Chú trọng giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút thương mại, đầu tư du lịch của địa phương./.

Thanh Giang!