HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CÁC THÔNG TƯ CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

2023-06-12 16:35:50

        Ngày 12/6/2023 Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lớp tập huấn triển khai các Thông tư của Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm cho hơn 270 công chức, viên chức gồm lãnh đạo và công chức phụ trách vị trí việc làm các sở, ban, ngành và tương đương; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; UBND thành phố Bắc Kạn và UBND các huyện Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới; các tổ chức hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc và Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, Hiệu trưởng các trường thuộc huyện Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới.

Hoi-nghi-12-6-2023 Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

        Tại buổi tập huấn đã được nghe đồng chí Vũ Hải Đăng, Vụ Trưởng vụ Tổ chức -  Biên chế Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ theo Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ; vị trí việc làm công chức lãnh đạo quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ và hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức theo Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ; Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức, viên chức nghiệp vụ các chuyên ngành Nội vụ, Giao thông vận tải, Công thương; trao đổi về những vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp khắc phục.

        Qua buổi tập huấn giúp công chức, viên chức nắm được các quy định mới trong các văn bản và những nội dung liên quan đến việc xây dựng vị trí việc làm cho công chức, viên chức nhằm thực hiện tốt hơn công tác tham mưu, đảm bảo đúng theo quy định.

                                                                                       Bích Liên