HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI NĂM 2023

2023-06-20 15:47:22

        Sáng ngày 19/6/2023, tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Hội nghị trực tuyến giới thiệu Văn bản pháp luật mới năm 2023. Tham dự và triển khai Hội nghị gồm các đồng chí:  Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; các báo cáo viên cấp tỉnh; đại biểu huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn của tỉnh. Hội nghị đã giới thiệu 04 Luật và 02 Nghị định, như sau:

  1. Đồng chí Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giới thiệu về Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở, được thông qua ngày 10/11/2022 gồm 06 chương; 02 mục và 91 điều.

Van-ban-moi-1 

Hình ảnh Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

  1. Đồng chí Nguyễn Thị Vợi, Thanh tra viên, Thanh tra Tỉnh báo cáo về Luật Thanh tra, được thông qua ngày 14/11/2022 gồm 08 chương, 07 mục và 118 điều.
  2. Đồng chí Hoàng Thị Tho, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch giới thiệu về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 gồm 06 chương, 04 mục và 56 điều.
  3. Đồng chí Đinh Ngọc Tùng, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tỉnh báo cáo về Luật Phòng, chống rửa tiền có hiệu lực từ ngày 15/11/2022 gồm 07 chương, 04 mục và 66 điều.
  4. Đồng chí Tống Ngọc Thưởng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường giới thiệu Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên Nước.
  5. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng PA05 Công an tỉnh giới thiệu toàn bộ Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 17/4/2023 về Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

      Sau khi thông qua các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các đại biểu tham dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu xây dựng để triển khai thực hiện nhằm hiện thực hóa văn bản vào cuộc sống thực tế của người dân.

Van-ban-moi-2 Hình ảnh điểm cầu các huyện, thành phố

       Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận chỉ đạo các đơn vị tiếp tục truyền thông sâu rộng đến tất cả các tổ chức, cá nhân và toàn thể người dân; tiếp tục phát huy vai trò của các báo cáo viên tại các cơ quan đơn vị để nâng cao thi hành pháp luật tại địa phương, thông tin trên Cổng, Trang thông tin điện tử của đơn vị./.

Thanh Giang!